Amager Ressourcecenter – Förbränningsanläggning i Köpenhamn

Amager Resource Center är en förbränningsanläggning i Köpenhamn. Med en prislapp på 4,5 miljarder danska kronor och en årlig hantering av 4-500 000 ton restavfall från 600 000 invånare är anläggningen en fyr i det nordiska avfallshanteringssammanhanget.

Anläggningen har blivit känd för sin skidback (4 backar med konstgräs) från byggnadens tak, hissanläggningen och en 80 m hög klättervägg på byggnadens yttervägg.

Anläggningen stod klar det nya året 2019.

Scanelecs leverans bestod av samlingsskenalösningar för LV och MV. Betobar IP68 för både LV och MV och dessutom Siemens Sivacon LIA på LV-sidan.

Krav på kompakta lösningar för utrymmesbesparing, effektiv installationstid i kombination med överföring av höga strömmar var avgörande för valet av samlingsskenor för detta projekt.