Hanefoss Kraftverk

Hanefoss kraftverk är ett vattenkraftverk i Uldalsvassdraget nära Herefoss i Birkenes kommun i Agder. Två turbiner med en total effekt på 22 MW och en genomsnittlig årsproduktion på 120 GWh har installerats. Vattnet leds i en 530 meter lång tryckaxel från regleringsbehållaren i Ulvdalsåna till turbinen. Totalt fall är 71 meter. Eptevatna och Kolstrømfjorden används också som regleringsreservoarer.

Kraftverket ägs av Agder Energi. Produktionen startade 1961.

Projektet med att bygga en ny transformatorstation på utsidan av turbinhallen i bergen och nya leveranser mellan turbiner och transformatorer slutfördes 2017.

Scanelecs leverans bestod av 6,6 kV samlingsskenor IP68 typ Betobar från växelfält för generatorer till ny transformator på utsidan av berget. Leveransvägen gick genom 2 st. 300 m borrhål med en längd på 110 per hål, från turbinhallen inuti berget och ut till den nya transformatorstationen. Tillsammans med Los Elektro levererade Scanelec en komplett installation av leveransen, då som en kombination av samlingsskenor anslutna med kablar som dras genom borrhålen. Detta var ett helt nytt sätt att lösa en sådan installation. Detta var också ursprunget till Rock Roller som utvecklats av Los Elektro.