Horisont – Köpcentrum i Bergen

Horisont är ett köpcentrum i Bergen med över 70 butiker, 170 lägenheter och ett parkeringsgarage på 24 000 m2

Byggnaden är totalt 81.000 m2.

Färdigställd hösten 2015.

Scanelec har fått leveransen med kraftskenor för transformatorns växelanslutningar, järnvägsguider som avgår till underavdelningar i varje butiksområde och för underavdelningar för lägenheter.

Kompakta / platsbesparande lösningar med möjlighet till en flexibel lösning för avgång till alla underavdelningar, kostnadseffektiv installation och inte minst flexibilitet för att enkelt flytta runt avgångslådor till underavdelningar vid byte av butiksområde var en viktig faktor för val av kraftskenor i detta projekt.

Leverans på järnvägstyp Siemens Sivacon BD2 och LIA.