Hydro Karmøy Technology Pilot

Hydro Karmøy Technology Pilot-projektet kommer att utveckla en fullskalig pilotanläggning för aluminiumproduktion med ambitionen att minska energiförbrukningen med 15% per producerat kilo aluminium. Samtidigt blir det världens mest energi- och klimateffektiva aluminiumproduktion.

Scanelecs leverans slutfördes 2019.

Scanelecs leverans för detta projekt bestod av flera typer av samlingsskenor från LV-lösning till MV-lösning:

Duresca beröringsskyddade kraftskenor 22 kV IP68
Betobar LV-skena IP68
Powertech LV-skena IP55
Leveransomfånget bestod av 22 kV-skenor från 22 kV-transformator till ställverk och flera LV-transformatortavloranslutningar.