Media City Bergen

Media City Bergen är en kunskaps- och affärspark som samlar mediatekniska aktörer, utbildnings- och forskningsmiljöer samt två mediehus under ett tak i centrala Bergen.

Byggnaden är 45 000 m2

Färdigställd 2017

Scanelec levererade elskenor för transformatoranslutningar, nödkraft, vertikala skenstyrningar uppåt i de 3 tornen för uttag till underavdelningar på varje våning och tekniska rum högst upp i tornen.

Scanelecs leverans bestod av järnvägstyp Siemens Sivacon BD2 och LIA.