Ryfylketunnelen i Rogaland

Ryfylketunnelen er en undersjøisk tunnel på riksvei 13 mellom Nord-Jæren og Ryfylke under Horgefjorden i Rogaland. Tunnelen er en del av Ryfast-prosjektet.

Tunnelen er 14,4 km lang og er en av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunneler.

Ferdigstilt høsten 2019.

Scanelec sin leveranse til prosjektet har vært trafo-tavle forbindelser i alle nettstasjonene i tunnelen.

Fokus på effektiv montasje og installasjon i henhold til REN anbefaling for nettstasjoner i tunnel har vært avgjørende for valg av løsning med strømskinner.

Skinnetype Siemens Sivacon LIC er brukt i prosjektet.