Silkeborg Forsyning AS

Silkeborg Forsyning AS är en leverantör av vatten och värme – och avloppsvatten och avfallshantering. Har sitt läge i Silkeborg i Danmark.

Projektet slutfördes 2017.

Scanelecs leverans till projektet har varit kraftskenor för distribution från huvudväxlar till underavdelningar och till maskiner och utrustning via avgångslådor på rälsen.

Fokus på effektiv installation, kompakt lösning för överföring av stora strömmar och möjligheten att dränera till maskiner och utrustning har varit avgörande för valet av lösning med samlingsskenor.

Järnvägstyp Siemens Sivacon LIA används i projektet.