Monteringsstöd

Vi vill vara en teknisk samarbetspartner åt våra kunder. För att säkerställa en effektiv installation är det viktigt för oss att stötta våra kunder med deras förberedning för montering.

Som ett led i detta kan vi erbjuda:

  • Utbildning av medarbetare inom våra produkter
  • Monteringsvägledning på anläggningsplatsen vid monteringens början
  • Handledare som deltar vid hela eller delar av installationen

Komplett montering:

På begäran erbjuder vi även komplett montering av vår leverans.