Projektering

Målet med vår prosjektering er å gi kundene optimale og kostnadseffektive løsninger.

Vi forprosjekterer ut fra

  • utarbeidet løsningsforslag
  • beskrivelse i forespørsel

Vi detaljprosjekterer ut fra

  • oppmåling eller tegninger/3D-tegninger

Hvis det kreves oppmåling på anleggsplass, kan vi tilby oppmåling utført av våre medarbeidere som en del av vår prosjektering/leveranse.

Tekniske avklaringer i grensesnittet mot trafo og/eller tavle kan Scanelec avklare direkte med nettselskapet eller tavlebygger hvis kunden ønsker det.