Rådgivning

Vi strävar efter att vara teknisk rådgivare åt våra kunder. Tillsammans ska vi ta fram optimala och kostnadseffektiva lösningar genom följande faser:

  • Behovsanalys: Vilka kriterier gäller och vilka funktioner behövs i systemet?
  • Fördelsanalys: Vilka fördelar har vår lösning jämfört med andra lösningar (teknik, funktionalitet, kostnad)?
  • Optimala lösningsförslag: Vi utarbetar en lösning baserad på valda kriterier och funktioner.

Med fokus och samarbete i alla faser kommer vi att kunna projektera och erbjuda en lösning som ger en kostnadseffektiv installation och en tekniskt välfungerande anläggning för slutkunden.