Projektering

Målet med vår prosjektering er å gi kundene mest mulig optimale og kostnadseffektive strømskinneløsninger basert på teknisk spesifikasjon

Vi forprosjekterer ut fra:

  • Utarbeidet løsningsforslag
  • Beskrivelse i forespørsel

Vi detaljprosjekterer ut fra:

  • Oppmåling eller tegninger/3D-tegninger

Hvis det kreves oppmåling på anleggsplass, kan vi tilby oppmåling utført av våre medarbeidere.

Tekniske avklaringer i grensesnittet mot trafo og/eller tavle kan Scanelec avklare direkte med nettselskapet eller tavlebygger hvis kunden ønsker det.