Rådgivning

Vi ønsker å være en teknisk rådgiver for kundene våre. Sammen skal vi utarbeide optimale og kostnadseffektive løsninger gjennom følgende faser:

  • Behovsanalyse: Hvilke kriterier gjelder, og hvilke funksjoner er det behov for på anlegget?
  • Fordelsanalyse: Hvilke fordeler har vår løsning sammenlignet med andre løsninger (teknikk, funksjonalitet, kostnad)?
  • Løsningsforslag: Vi utarbeider en løsning basert på valgte kriterier og funksjoner.

Med fokus og samarbeid i alle faser vil vi kunne prosjektere og tilby en løsning som gir kostnadseffektiv installasjon og et teknisk godt og funksjonelt anlegg for sluttkunden.