Søker ny medarbeider for å styrke montasjestøtte. Vi ønsker å styrke vår tjeneste innen montasjestøtte til våre kunder. Av den grunn søker vi nå etter ny medarbeider med ansvar for oppfølging og montasjestøtte av våre leveranser ute på anleggsplass.

Det er viktig for oss å kunne gi våre kunder en god oppfølging i planlegging og gjennomføring av en skinneinstallasjon. Oppmåling av skinnetrase, opplæring av montører på våre skinnesystem og montasjestøtte ved utførelse av montasjen er noe av det vi kan tilby i den prosessen.

For å styrke oss ytterligere innen de tjenestene søker vi etter ny medarbeider med ansvar for dette, der vi har engasjert Toptemp til å gjennomføre rekrutteringsprosessen i samarbeid med oss.

Vår nye medarbeider vil være tilknyttet vår avdeling i Son, men vil gjennomføre oppmåling og montasjestøtte ut på prosjekter i hele Norge, samt Sverige og Danmark etter ønske fra våre kunder.

Vi ser frem til å få ny medarbeider på plass i vår organisasjon, der vi med dette vil styrke oss innen spisskompetanse og tjenester for prosjektering og leveranse av strømskinner, der vårt mål er å gi våre kunder en best mulig oppfølging og gjennomføring av sine prosjekter.

Dette gjennom:

  • Gjennomføre montasje av strømskinnesystemer på anleggsplass sammen med våre kunder
  • Sikre at gjennomføring er iht. interne og våre kunders QM/HMS-retningslinjer
  • Koordinere innkjøp av opphengsutstyr
  • Utføre oppmåling av strømskinnetrase på anleggsplass
  • Opplæring av våre kunder sitt montasjeteam
  • Montasjeveiledning/supervisor mot våre kunder sitt montasjeteam under installasjon
  • Koordinere leveranse av skinner og montasjearbeid med prosjektavdeling
  • Testing og utarbeide sluttdokumentasjon i samarbeid prosjektavdelingen og våre kunder